Barn och unga

Föreningen Centrumkyrkans Ungdom

Centrumkyrkans Ungdom är en ideell förening vars verksamhet utformas med utgångspunkt i bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Alla våra verksamheter är öppna för alla, och varje person är fri att själv ta ställning till kristen tro.Centrumkyrkans Ungdom utgörs av dem som är medlemmar i det barn- och ungdomsarbete som anförtrotts CKU av Centrumkyrkan Vindeln.Centrumkyrkans Ungdom bedriver ett omfattande arbete med barn och unga i Vindelns kommun och leds av ett Ungdomsråd, som består av representanter från de olika verksamheterna.

Samarbetspartner

Vi har ett samarbete med lokala företag som ger oss ekonomiska förutsättningar att driva och utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet, och företagen har möjlighet att synas i ett positivt sammanhang och visar sig ta ansvar för bygdens framtid.

I dagsläget sponsras Centrumkyrkans Ungdom av Rototilt Group AB och Indexator Rotator Systems AB.