Medlemskap

För medlemskap i Centrumkyrkans Ungdom krävs en årlig bekräftelse av medlemskapet genom underskrift av den som ansöker om medlemskap. Från det år medlemmen fyller 6 år ska medlemmen själv skriva under. Om medlemmen är yngre är det målsman som lämnar underskrift.I medlemskapet ingår olycksfallförsäkring med tillägg för kläder och glasögon. Försäkringen gäller under samt till och från all verksamhet, även läger. Som medlem har du möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för arrangemang.För vår scoutverksamhet tar vi varje termin ut en terminsavgift. Detta för att göra det möjligt för oss att bedriva och utveckla vår scoutverksamhet. Terminsavgiften är inte kopplad till ett medlemskap utan är det ekonomiska bidrag deltagande i verksamheten ger. Nuvarande terminsavgift är på 100 kr per scout.Blankett för medlemskap samt inbetalningskort för eventuell terminsavgift delas i regel ut i början av varje termin.Har ni frågor kring medlemskap i Centrumkyrkans Ungdom är ni välkomna att kontakta CKU:s ordförande. För inbetalning till Centrumkyrkans Ungdom använd CKU:s BankGiro: 5601-1620 

Bidrag

För att ekonomiskt stötta ledare och ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och/eller sin kristna tro finns det möjlighet att söka bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom.Ungdomsrådet för Centrumkyrkans Ungdom godkänner eller avslår bidragsansökningarna. Ungdomsrådet förbehåller sig rätten att ändra ansökningarna i frågan om beloppens storlek. Bidrag ges endast till medlemmar i Centrumkyrkans Ungdom.Utbildningarna och arrangemangen ska stärka bidragsansökande i sin ledarroll och/eller kristna tro samt ligga i linje med CKU:s målsättning.Rapportering beslutas av Ungdomsrådet efter dialog med den sökande.Bidrag ges till: 

  • Personer som genomför ledarutbildningar eller kurser vars syfte är att utveckla ledarskap.
  • Personer som genomför konferenser eller andra arrangemang om det bedöms stärka den bidragssökande i dess ledaruppdrag1.
  • Barn och unga när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis ansträngd ekonomisk situation.

Riktlinjer för bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom finns här.Mall för ansökan om bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom finns här.